Adam Metno
Profile Icon

Hi, I'm Adam Metno

Absolwenci szkól o profilach technicznych posiadaja aktualnie podstawowa wiedze dotyczaca swojej profesji, acz nigdy nie dysponuje tam wysta

Profile Icon
Additional Information
  • Street Address:
  • State:
  • Phone number:
  • FI:
Profile Icon
SnapChat Information
My Quote
If There’s One Thing To Know
My Quote