Mateusz Nedzi
Profile Icon

Hi, I'm Mateusz Nedzi

Fan komputerów, nowych technologii i internetu, autor strony antywirusowo.pl, pisze na temat wirusów i zabezpieczenia w sieci.

Profile Icon
Additional Information
  • Street Address:
  • State:
  • Phone number:
  • FI:
Profile Icon
SnapChat Information
My Quote
If There’s One Thing To Know
My Quote