Przemyslaw Stefaniak
Profile Icon

Hi, I'm Przemyslaw Stefaniak

Witajcie! Mam piecdziesiat cztery lata, mieszkam w Lodzi i jestem wlascicielem niezbyt duzej, ale za to preznie dzialajacej firmy w branzy b

Profile Icon
Additional Information
  • Street Address:
  • State:
  • Phone number:
  • FI:
Profile Icon
SnapChat Information
My Quote
If There’s One Thing To Know
My Quote