Adam Wisniewski
Profile Icon

Hi, I'm Adam Wisniewski

Jezeli interesuja was sprawy takie jak plakietki to zapraszam do http://www.przypnijmnie.pl gdzie teraz pracuje przy obsludze maszyn.

Profile Icon
Additional Information
  • Street Address:
  • State:
  • Phone number:
  • FI:
Profile Icon
SnapChat Information
My Quote
If There’s One Thing To Know
My Quote