Floyd Obermeyer
Profile Icon

Hi, I'm Floyd Obermeyer

Instytut Tele- i Radiotechniczny to wyspecjalizowana jednostka, której dzialalnosc opiera sie na przygotowywaniu najnowszych technologi i no

Profile Icon
Additional Information
  • Street Address:
  • State:
  • Phone number:
  • FI:
Profile Icon
SnapChat Information
My Quote
If There’s One Thing To Know
My Quote