Feed

Marcel Wielun

Witajcie, pochodze Szczecina, gdzie ukonczylem studia w kierunku rachunkowosc i finanse. Obecnie pracuje w niewielkiej firmie na stanowisku

Connect With Me
Additional Information
  • Street:
  • City:
  • State:
  • Phone Number:
If There's One Thing To Know
My Quote

Suggested Follows
Alicia Keys
View Page FOLLOW
Romeo Santos
View Page FOLLOW
Nicki Minaj
View Page FOLLOW
Michael Buble
View Page FOLLOW