Marcel Wielun
Profile Icon

Hi, I'm Marcel Wielun

Witajcie, pochodze Szczecina, gdzie ukonczylem studia w kierunku rachunkowosc i finanse. Obecnie pracuje w niewielkiej firmie na stanowisku

Profile Icon
Additional Information
  • Street Address:
  • State:
  • Phone number:
  • FI:
Profile Icon
SnapChat Information
My Quote
If There’s One Thing To Know
My Quote