Jerzy Zalewski
Profile Icon

Hi, I'm Jerzy Zalewski

Co to jest podkladki nierdzewne? - nakretki zrywalne. Eksperci w swoich fachu!

Profile Icon
Additional Information
  • Street Address:
  • State:
  • Phone number:
  • FI:
Profile Icon
SnapChat Information
My Quote
If There’s One Thing To Know
My Quote